Trang chủ>Khóa Học>Python Essentitals>

Python Essentitals

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 1/2021

Danh sách bài thi

Python Essentitals Exam
70 câu hỏi/00:35:00

Chủ đề

Basic Concepts

Chủ đề

Data Types

Chủ đề

Objects

Chủ đề

Functions

Chủ đề

Object-oriented concepts

Chủ đề

Modules

Chủ đề

Input and Output

Chủ đề

Multithreading

Thumbnail

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:35:00

Bài thi

1 Bài Thi - 70 Câu Hỏi

Lượt xem

741

Số lượng học viên

97

Học viên có chứng chỉ

0

Tổng số bài thi

0

Tổng số câu hỏi

127

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 4