new
Trang chủ>Khóa Học>AWS Certified Solutions Architect - Associate>

AWS Certified Solutions Architect - Associate

The AWS Certified Solutions Architect – Associate exam is intended for individuals who perform in a solutions architect role. The exam validates a candidate’s ability to design secure and robust solutions by using AWS technologies. The exam also validates a candidate’s ability to complete the following tasks:

  • Design a solution by using appropriate AWS services and by following architectural principles based on requirements
  • Provide implementation guidance based on best practices to the organization throughout the workload lifecycle
Bài thi của khóa học được dựa trên những chủ để chính thức từAWS
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Exam 1
65 câu hỏi/02:10:00

Chủ đề

Design Resilient Architectures

Chủ đề

Design High-Performing Architectures

Chủ đề

Design Secure Applications and Architectures

Chủ đề

Design Cost-Optimized Architectures

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

02:10:00

Bài thi

1 Bài Thi - 65 Câu Hỏi

Lượt xem

7.7K

Số lượng học viên

801

Học viên có chứng chỉ

19

Tổng số bài thi

628

Tổng số câu hỏi

660

Tài liệu tham khảo

1

Thành viên đóng góp 2