Trang chủ>Xếp Hạng>

Trở thành học viên hàng đầu

Cải thiện thứ hạng mỗi khi bạn trả lời câu hỏi chính xác.
Hãy tiếp tục học và kiếm thêm thật nhiều điểm để trở thành học viên hàng đầu

Học viên hàng đầu
#
Học viên
Số chứng chỉ
Điểm
Huy hiệu
1
Dao Quang Huy
12
1701
MedalMedalMedal
2
Hero Gustin
10
1229
MedalMedalMedal
3
Đỗ Lê Đăng Khoa
6
1078
MedalMedalMedal
4
Lê Trần Nguyên Khang
6
1076
MedalMedalMedal
5
Trung Nghĩa
6
1068
MedalMedalMedal
6
Solitude Loner
7
1060
MedalMedalMedal
7
Dang Ba Vu Hoang
6
1056
MedalMedalMedal
8
Đào Vĩnh Kỳ
6
1055
MedalMedalMedal
9
Nguyen Hoang Son
6
1055
MedalMedalMedal
10
Phạm Thanh Quang
6
1049
MedalMedalMedal
Bạn không biết bắt đầu từ đâu ?
Hãy xem lộ trình hướng dẫn ngay dưới đây