Trang chủ>Đóng Góp>

TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÓNG GÓP

Thứ hạng đóng góp của bạn sẽ được cải thiện mỗi khi bạn xây dựng câu hỏi và được chấp nhận hay công khai câu hỏi đó. Hay đóng góp câu hỏi để trở thành người đóng góp hàng đầu

Người đóng góp hàng đầu
#
Người đóng góp
Điểm đóng góp
Câu hỏi được chấp nhận
Câu hỏi công khai
Nội dung đóng góp
1
Dao Quang Huy
18048
12
4025
0
2
Nghiem Xuan Hien
17413
0
3310
0
3
Ngo Van Thien
3272
0
711
0
4
Nguyen Hoang Linh B
2280
0
458
0
5
Phan Lý Huỳnh
2256
139
358
0
6
Bùi Hiếu
2043
53
246
0
7
Do Trung Kien
1952
0
487
0
8
Hero Gustin
1940
28
227
0
9
Thao Hoang Thu
1860
0
461
0
10
Dao Thai Son
1626
93
75
0
Bạn không biết bắt đầu từ đâu ?
Hãy xem lộ trình hướng dẫn ngay dưới đây