new
Trang chủ>Khóa Học>Bảo mật ứng dụng web>

Bảo mật ứng dụng web

Khóa học "Bảo mật ứng dụng web" là hành trình sâu sắc đi vào thế giới bảo mật trực tuyến, giúp học viên hiểu rõ về những nguy cơ tiềm ẩn của các ứng dụng web. Khóa học này cung cấp kiến thức toàn diện về các kỹ thuật tấn công phổ biến, bao gồm SQL injection, cross-site scripting, và server side template injection, ...

Khóa học mang đến trải nghiệm học tập thú vị, độc đáo, tập trung vào việc đánh giá và củng cố kiến thức thông qua các câu trắc nghiệm bao gồm lý thuyết, tìm lỗ hổng qua source code, phân biệt lỗ hổng qua hình ảnh, ... Với cấu trúc linh hoạt, học viên có thể tự quản lý thời gian học tập, lập kế hoạch hiệu quả, mang lại kiến thức quý giá về web security.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2023

Danh sách bài thi

Bảo mật ứng dụng web
50 câu hỏi/01:30:00

Chủ đề

Cross-site scripting (XSS)

Chủ đề

Prototype pollution

Chủ đề

JWT attacks

Chủ đề

HTTP Host header attacks, HTTP request smuggling

Chủ đề

Web cache poisoning

Chủ đề

Server-side template injection

Chủ đề

Insecure deserialization

Chủ đề

NoSQL, GraphQL vulnerabilities

Chủ đề

Clickjacking

Chủ đề

Cross-site request forgery (CSRF), Cross-origin resource sharing (CORS)

Chủ đề

SQL Injection

Chủ đề

XXE injection

Chủ đề

Server-side request forgery (SSRF)

Chủ đề

File upload vulnerabilities

Chủ đề

Access control

Chủ đề

Business logic vulnerabilities, Information disclosure

Chủ đề

Command injection

Chủ đề

Directory traversal

Chủ đề

Authentication

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

8.5K

Số lượng học viên

781

Học viên có chứng chỉ

36

Tổng số bài thi

820

Tổng số câu hỏi

1196

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 2