new
Trang chủ>Khóa Học>Bitcoin Basic>

Bitcoin Basic

Bài thi của khóa học được dựa trên những chủ để chính thức từDo Trung Kien
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Trung cấp

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Certified Bitcoin Basic (CBB)
50 câu hỏi/00:15:00

Chủ đề

Introduction

Chủ đề

Run Bitcoin

Chủ đề

Bitcoin Architecture

Chủ đề

Transactions

Chủ đề

Consensus Algorithm

Chủ đề

Mining

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:15:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

2K

Số lượng học viên

125

Học viên có chứng chỉ

8

Tổng số bài thi

14

Tổng số câu hỏi

165

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 2