Trang chủ>Khóa Học>Bitcoin Basic>

Bitcoin Basic

Bài thi của khóa học được dựa trên những chủ để chính thức từDo Trung Kien
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Trung cấp

Cập nhật lần cuối vào 7/2020

Danh sách bài thi

Certified Bitcoin Basic (CBB)
50 câu hỏi/00:15:00

Chủ đề

Introduction

Chủ đề

Run Bitcoin

Chủ đề

Bitcoin Architecture

Chủ đề

Transactions

Chủ đề

Consensus Algorithm

Chủ đề

Mining

Thumbnail

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:15:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

982

Số lượng học viên

43

Học viên có chứng chỉ

8

Tổng số bài thi

14

Tổng số câu hỏi

165

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 2