new
Trang chủ>Khóa Học>Blockchain Fundamentals>

Blockchain Fundamentals

Bài thi của khóa học được dựa trên những chủ để chính thức từDo Trung Kien
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Certified Blockchain Fundamentals (CBCF)
50 câu hỏi/00:25:00

Chủ đề

Introduction

Chủ đề

Blockchain Architecture

Chủ đề

Consensus Algorithm

Chủ đề

Mining

Chủ đề

Smart Contract

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:25:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

3.4K

Số lượng học viên

425

Học viên có chứng chỉ

35

Tổng số bài thi

419

Tổng số câu hỏi

203

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 1