new
Trang chủ>Khóa Học>Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật nâng cao>

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật nâng cao

Kiến thức nâng cao về các Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán. Áp dụng kiến thức về Thuật toán và Cấu trúc dữ liệu trong các bài toán lập trình thi đấu lẫn các bài toán thực tế.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Nâng cao

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật nâng cao
50 câu hỏi/01:30:00

Chủ đề

Maths

Chủ đề

Advanced Dynamic Programming

Chủ đề

Advanced Data Structures

Chủ đề

Advanced Techniques

Chủ đề

String Problem

Chủ đề

Graph Data Structures and Algorithms

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

3.7K

Số lượng học viên

296

Học viên có chứng chỉ

6

Tổng số bài thi

224

Tổng số câu hỏi

1400

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 1