new
Trang chủ>Khóa Học>Corda Basic>

Corda Basic

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Trung cấp

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Corda Basic Exam
30 câu hỏi/00:30:00

Chủ đề

Introduction

Chủ đề

Network

Chủ đề

Node

Chủ đề

Ledger

Chủ đề

Transaction

Chủ đề

Contract

Chủ đề

Notary

Chủ đề

Oracle

Chủ đề

CorDapp

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 30 Câu Hỏi

Lượt xem

2.3K

Số lượng học viên

7

Học viên có chứng chỉ

0

Tổng số bài thi

1

Tổng số câu hỏi

77

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 2