Trang chủ>Khóa Học>Deep Learning Essential>

Deep Learning Essential

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Trung cấp

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Exam 1
50 câu hỏi/01:00:00

Chủ đề

Deep Learning and Basic Neural network

Chủ đề

Enhance Neural Network Performance

Chủ đề

Deep Learning in Computer Vision

Chủ đề

Deep Learning in Natural Language Processing

Chủ đề

Machine Learning Projects Insight

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:00:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

1.5K

Số lượng học viên

59

Học viên có chứng chỉ

0

Tổng số bài thi

0

Tổng số câu hỏi

58

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 3