Trang chủ>Khóa Học>Deep Learning Essential>

Deep Learning Essential

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Trung cấp

Cập nhật lần cuối vào 1/2021

Danh sách bài thi

Trống

Thumbnail

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:00:00

Bài thi

0 Bài Thi - 0 Câu Hỏi

Lượt xem

598

Số lượng học viên

57

Học viên có chứng chỉ

0

Tổng số bài thi

0

Tổng số câu hỏi

0

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 1