new
Trang chủ>Khóa Học>Docker Certified Associate>

Docker Certified Associate

Docker skills are highly sought after, and the Docker Certified Associate (DCA) exam is designed to validate that skillset with real world questions designed by experienced Docker practitioners. As the first exam in a comprehensive multi-tiered professional certification program, the DCA serves as a foundational benchmark for real world Docker skills across the container industry. Are you ready to prove your Docker skills? Get Docker Certified today!

Bài thi của khóa học được dựa trên những chủ để chính thức từDocker
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Trung cấp

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Docker Certified Associate Exam 01
30 câu hỏi/00:45:00

Chủ đề

Orchestration

Chủ đề

Image Creation, Management, and Registry

Chủ đề

Installation and Configuration

Chủ đề

Networking

Chủ đề

Security

Chủ đề

Storage and Volumes

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:45:00

Bài thi

1 Bài Thi - 30 Câu Hỏi

Lượt xem

6.7K

Số lượng học viên

893

Học viên có chứng chỉ

50

Tổng số bài thi

855

Tổng số câu hỏi

525

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 6