new
Trang chủ>Khóa Học>Ethereum Basic>

Ethereum Basic

Bài thi của khóa học được dựa trên những chủ để chính thức từDo Trung Kien
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Trung cấp

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Certified Ethereum Basic (CEB)
50 câu hỏi/00:40:00

Chủ đề

Ethereum Architecture

Chủ đề

Introduction

Chủ đề

Run Ethereum

Chủ đề

Transactions

Chủ đề

Consensus Algorithm

Chủ đề

Mining

Chủ đề

Smart Contract

Chủ đề

EVM

Chủ đề

Token

Chủ đề

Decentralized Application

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:40:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

2.3K

Số lượng học viên

169

Học viên có chứng chỉ

6

Tổng số bài thi

17

Tổng số câu hỏi

361

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 2