new
Trang chủ>Khóa Học>Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)>

Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

Fundamental Information Technology Engineer Examination is a yardstick for measuring IT knowledge and skills as a team member by asking a range of questions about algorithm, network, database, information security, practical programming, etc.

Typical Target

IT engineer working in a team / Student who want be an IT engineer

Level of Knowledge and Skills

Capable of working as a "Team Member" in the following field

  • System architecture design and software detailed design
  • Software programming and software development management
  • System operation and service management
  • Analysis/evaluation of information system strategy
  • Proposal for planning of information system strategy
Bài thi của khóa học được dựa trên những chủ để chính thức từITPEC Japan, VITEC
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

FE Exam 1 (Morning Session)
80 câu hỏi/02:30:00

Chủ đề

Basic Theory

Chủ đề

Computer Systems

Chủ đề

Technical element

Chủ đề

Development Technology

Chủ đề

Project Management

Chủ đề

Service Management

Chủ đề

System Strategy

Chủ đề

Business Strategy

Chủ đề

Corporate and Legal Affairs

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

02:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 80 Câu Hỏi

Lượt xem

29.6K

Số lượng học viên

2433

Học viên có chứng chỉ

309

Tổng số bài thi

21788

Tổng số câu hỏi

2480

Tài liệu tham khảo

1

Thành viên đóng góp 12