new
Trang chủ>Khóa Học>Golang cơ bản>

Golang cơ bản

Khóa học này, "Golang cơ bản", được thiết kế để cung cấp một giới thiệu toàn diện về ngôn ngữ lập trình Go. Nó được tùy chỉnh cho những người có ít hoặc không có kinh nghiệm trước đây về Go. Khóa học bao gồm các kiến thức cơ bản về Go, bao gồm các kiểu dữ liệu, biến, hằng số và cấu trúc điều khiển, trước khi chuyển sang các chủ đề nâng cao hơn như hàm, gói và giao diện. Đến cuối khóa học này, người tham gia sẽ có một hiểu biết vững chắc về Go và sẽ được trang bị các kỹ năng cần thiết để bắt đầu phát triển các ứng dụng Go của riêng họ.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 6/2024

Danh sách bài thi

Golang cơ bản
50 câu hỏi/01:30:00

Chủ đề

Go Basics

Chủ đề

Control Structures

Chủ đề

Arrays, Slices, and Maps

Chủ đề

Functions

Chủ đề

Pointers

Chủ đề

Structs and Interfaces

Chủ đề

Concurrency

Chủ đề

Packages and Modules

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

2.3K

Số lượng học viên

135

Học viên có chứng chỉ

29

Tổng số bài thi

122

Tổng số câu hỏi

625

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 3