new
Trang chủ>Khóa Học>Google Analytics Basic>

Google Analytics Basic

Google Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic, currently as a platform inside the Google Marketing Platform brand. Google launched the service in November 2005 after acquiring Urchin.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Google Analytics Basic
30 câu hỏi/00:35:00

Chủ đề

Basic Knowledge

Chủ đề

Configuration

Chủ đề

Basic Report

Chủ đề

Audience Report

Chủ đề

Acquisition Report

Chủ đề

Behavior Report

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:35:00

Bài thi

1 Bài Thi - 30 Câu Hỏi

Lượt xem

1.7K

Số lượng học viên

278

Học viên có chứng chỉ

125

Tổng số bài thi

743

Tổng số câu hỏi

237

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 3