new
Trang chủ>Khóa Học>Hệ quản trị cơ sở dữ liệu>

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là một tập thông tin được thiết lập để dễ dàng truy cập, quản lý và cập nhật. Chúng thường lưu trữ tập hợp các bản ghi dữ liệu hoặc tệp chứa thông tin, chẳng hạn: giao dịch bán hàng, dữ liệu khách hàng, tài chính và thông tin sản phẩm.

Cơ sở dữ liệu được sử dụng để lưu trữ, duy trì và truy cập bất kỳ loại dữ liệu nào, thu thập thông tin về người, địa điểm hoặc sự vật. Các thông tin đó được tổng hợp để có thể quan sát và phân tích một cách dễ dàng. Có thể coi cơ sở dữ liệu là một tập hợp những thông tin có tổ chức.

Khóa học này sẽ cùng bạn từng bước đi qua những kiến thức cơ bản nhất, dạy cho bạn các nguyên tắc cốt lõi nhất của cơ sở dữ liệu.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
50 câu hỏi/01:00:00

Chủ đề

The Relational Model

Chủ đề

Database Systems Design and Implementation

Chủ đề

Transactions

Chủ đề

Concurrency Control

Chủ đề

Recovery System

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:00:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

4.7K

Số lượng học viên

649

Học viên có chứng chỉ

90

Tổng số bài thi

871

Tổng số câu hỏi

454

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 1