Trang chủ>Khóa Học>Hyperledger Fabric Basic>

Hyperledger Fabric Basic

Bài thi của khóa học được dựa trên những chủ để chính thức từDo Trung Kien
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Trung cấp

Cập nhật lần cuối vào 7/2020

Danh sách bài thi

Certified Hyperledger Fabric Basic (CHFB)
30 câu hỏi/00:15:00

Chủ đề

Fabric Architecture

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:15:00

Bài thi

1 Bài Thi - 30 Câu Hỏi

Lượt xem

382

Số lượng học viên

17

Học viên có chứng chỉ

3

Tổng số bài thi

19

Tổng số câu hỏi

80

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 1