new
Trang chủ>Khóa Học>Information Technology Passport Examination (IP)>

Information Technology Passport Examination (IP)

Information Technology Passport Examination (IP) is a yardstick for measuring basic IT knowledge by asking a range of questions about information security, network, project management, business activities, management strategy, accounting, legal affairs, etc.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Exam 1
100 câu hỏi/02:00:00

Chủ đề

Corporate and legal affairs

Chủ đề

Business strategy

Chủ đề

System strategy

Chủ đề

Development technology

Chủ đề

Project management

Chủ đề

Service management

Chủ đề

Basic theory

Chủ đề

Technical element

Chủ đề

Computer system

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

02:00:00

Bài thi

1 Bài Thi - 100 Câu Hỏi

Lượt xem

9K

Số lượng học viên

496

Học viên có chứng chỉ

60

Tổng số bài thi

3238

Tổng số câu hỏi

371

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 3