Trang chủ>Khóa Học>Intermediate Front-end Engineer>

Intermediate Front-end Engineer

Bài kiểm tra bao gồm các kiến thức cơ bản của một Front-end Engineer gồm:

  • Git
  • HTML
  • CSS/ SCSS
  • JavaScript
  • ReactJS or VueJS
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Trung cấp

Cập nhật lần cuối vào 11/2021

Danh sách bài thi

ReactJS exam
50 câu hỏi/01:00:00

Chủ đề

(R) GIT basic

Chủ đề

(R) GIT advance

Chủ đề

(R) HTML basic

Chủ đề

(R) HTML 5

Chủ đề

(R) CSS/ CSS3

Chủ đề

(R) SCSS

Chủ đề

(R) Javascript basic

Chủ đề

(R) JavaScript advance

Chủ đề

ReactJS basic

Chủ đề

ReactJS advance

VueJS exam
50 câu hỏi/01:00:00

Chủ đề

(V) GIT basic

Chủ đề

(V) GIT advance

Chủ đề

(V) HTML basic

Chủ đề

(V) HTML 5

Chủ đề

(V) CSS/ CSS3

Chủ đề

(V) SCSS

Chủ đề

(V) Javascript basic

Chủ đề

(V) JavaScript advance

Chủ đề

VueJS basic

Chủ đề

VueJS advance

Thumbnail

Nội dung khóa học:

Thời gian

02:00:00

Bài thi

2 Bài Thi - 100 Câu Hỏi

Lượt xem

1.6K

Số lượng học viên

135

Học viên có chứng chỉ

1

Tổng số bài thi

154

Tổng số câu hỏi

797

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 1