new
Trang chủ>Khóa Học>Intermediate Front-end Engineer>

Intermediate Front-end Engineer

Bài kiểm tra bao gồm các kiến thức cơ bản của một Front-end Engineer gồm:

  • Git
  • HTML
  • CSS/ SCSS
  • JavaScript
  • ReactJS or VueJS
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Trung cấp

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

ReactJS exam
50 câu hỏi/01:00:00

Chủ đề

(R) GIT basic

Chủ đề

(R) GIT advance

Chủ đề

(R) HTML basic

Chủ đề

(R) HTML 5

Chủ đề

(R) CSS/ CSS3

Chủ đề

(R) SCSS

Chủ đề

(R) Javascript basic

Chủ đề

(R) JavaScript advance

Chủ đề

ReactJS basic

Chủ đề

ReactJS advance

VueJS exam
50 câu hỏi/01:00:00

Chủ đề

(V) GIT basic

Chủ đề

(V) GIT advance

Chủ đề

(V) HTML basic

Chủ đề

(V) HTML 5

Chủ đề

(V) CSS/ CSS3

Chủ đề

(V) SCSS

Chủ đề

(V) Javascript basic

Chủ đề

(V) JavaScript advance

Chủ đề

VueJS basic

Chủ đề

VueJS advance

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

02:00:00

Bài thi

2 Bài Thi - 100 Câu Hỏi

Lượt xem

7.3K

Số lượng học viên

547

Học viên có chứng chỉ

8

Tổng số bài thi

702

Tổng số câu hỏi

797

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 1