new
Trang chủ>Khóa Học>International Software Testing Qualifications Board (advance) (ISTQB advance)>

International Software Testing Qualifications Board (advance) (ISTQB advance)

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 1/2021

Danh sách bài thi

Trống

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:00:00

Bài thi

0 Bài Thi - 0 Câu Hỏi

Lượt xem

148

Số lượng học viên

15

Học viên có chứng chỉ

0

Tổng số bài thi

0

Tổng số câu hỏi

0

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 0