new
Trang chủ>Khóa Học>Introduction to Artificial Intelligence>

Introduction to Artificial Intelligence

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Introduction to Artificial Intelligence
50 câu hỏi/00:30:00

Chủ đề

AI History

Chủ đề

AI Base Concept

Chủ đề

AI Agents

Chủ đề

Machine Learning Base Concept

Chủ đề

Machine Learning Life Cycle

Chủ đề

Search Strategy

Chủ đề

Optimization Problems

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

4.9K

Số lượng học viên

655

Học viên có chứng chỉ

96

Tổng số bài thi

758

Tổng số câu hỏi

188

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 6