new
Trang chủ>Khóa Học>Javascript Core>

Javascript Core

Core JavaScript is the base part of the JavaScript language that is supported on both the client and server side.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Javascript Core
40 câu hỏi/00:30:00

Chủ đề

Basic Concepts

Chủ đề

Data Types

Chủ đề

Arrays

Chủ đề

Objects

Chủ đề

Class (ES6)

Chủ đề

Functions

Chủ đề

Scopes

Chủ đề

Regular Expression

Chủ đề

Asynchronous Javascript

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 40 Câu Hỏi

Lượt xem

15.7K

Số lượng học viên

1788

Học viên có chứng chỉ

335

Tổng số bài thi

4793

Tổng số câu hỏi

1011

Tài liệu tham khảo

11

Thành viên đóng góp 20