Trang chủ>Khóa Học>Javascript Core>

Javascript Core

Core JavaScript is the base part of the JavaScript language that is supported on both the client and server side.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 1/2021

Danh sách bài thi

Javascript Core
40 câu hỏi/00:30:00

Chủ đề

Basic Concepts

Chủ đề

Data Types

Chủ đề

Arrays

Chủ đề

Objects

Chủ đề

Class (ES6)

Chủ đề

Functions

Chủ đề

Scopes

Chủ đề

Regular Expression

Chủ đề

Asynchronous Javascript

Thumbnail

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 40 Câu Hỏi

Lượt xem

5.5K

Số lượng học viên

845

Học viên có chứng chỉ

117

Tổng số bài thi

1942

Tổng số câu hỏi

348

Tài liệu tham khảo

11

Thành viên đóng góp 17