new
Trang chủ>Khóa Học>Kiến trúc máy tính>

Kiến trúc máy tính

Khóa học này sẽ giúp bạn đánh giá kiến thức nền tảng của bạn về các khái niệm liên quan đến kiến trúc máy tính hiện đại bao gồm các nội dung:

  • Hệ thống máy tính
  • Cơ bản về logic số
  • Số học máy tính
  • Kiến trúc tập lệnh
  • Bộ xử lý
  • Bộ nhớ máy tính
  • Hệ thống vào ra
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Kiến trúc máy tính
40 câu hỏi/01:00:00

Chủ đề

Computer system

Chủ đề

The basics of digital logic

Chủ đề

Computer arithmetic

Chủ đề

Instruction set architecture

Chủ đề

The processor

Chủ đề

Computer memory

Chủ đề

Input-Output systems

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:00:00

Bài thi

1 Bài Thi - 40 Câu Hỏi

Lượt xem

4.9K

Số lượng học viên

404

Học viên có chứng chỉ

133

Tổng số bài thi

824

Tổng số câu hỏi

396

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 2