new
Trang chủ>Khóa Học>Kiến trúc và thiết kế phần mềm>

Kiến trúc và thiết kế phần mềm

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2023

Danh sách bài thi

Kiến trúc và thiết kế phần mềm
50 câu hỏi/01:30:00

Chủ đề

Design Patterns : Origin and History

Chủ đề

Requirements Specification and Planning

Chủ đề

Unified Modelling Language

Chủ đề

Visibility, Accessibility and Information Hiding

Chủ đề

Architectural Patterns and Styles

Chủ đề

Unit Operations

Chủ đề

Component Based Systems

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

4.5K

Số lượng học viên

394

Học viên có chứng chỉ

9

Tổng số bài thi

312

Tổng số câu hỏi

1908

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 2