new
Trang chủ>Khóa Học>Linux Professional Institute LPIC-3 Enterprise Security>

Linux Professional Institute LPIC-3 Enterprise Security

The LPIC-3 certification is the culmination of the multi-level professional certification program of the Linux Professional Institute (LPI). LPIC-3 is designed for the enterprise-level Linux professional and represents the highest level of professional, distribution-neutral Linux certification within the industry. Three separate LPIC-3 specialty certifications are available. Passing any one of the three exams will grant the LPIC-3 certification for that specialty.

The LPIC-3 Enterprise Security certification covers the administration of Linux systems enterprise-wide with an emphasis on security.

Bài thi của khóa học được dựa trên những chủ để chính thức từLinux Professional Institute
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Nâng cao

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

LPIC-3 Enterprise Security Exam
60 câu hỏi/01:30:00

Chủ đề

325.1 X.509 Certificates and Public Key Infrastructures

Chủ đề

325.2 X.509 Certificates for Encryption, Signing and Authentication

Chủ đề

325.3 Encrypted File Systems

Chủ đề

325.4 DNS and Cryptography

Chủ đề

326.1 Host Hardening

Chủ đề

326.2 Host Intrusion Detection

Chủ đề

326.3 User Management and Authentication

Chủ đề

326.4 FreeIPA Installation and Samba Integration

Chủ đề

327.1 Discretionary Access Control

Chủ đề

327.2 Mandatory Access Control

Chủ đề

327.3 Network File Systems

Chủ đề

328.1 Network Hardening

Chủ đề

328.2 Network Intrusion Detection

Chủ đề

328.3 Packet Filtering

Chủ đề

328.4 Virtual Private Networks

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 60 Câu Hỏi

Lượt xem

2.3K

Số lượng học viên

9

Học viên có chứng chỉ

0

Tổng số bài thi

0

Tổng số câu hỏi

0

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 1