new
Trang chủ>Khóa Học>Linux Professional Institute LPIC-3 Enterprise Virtualization and High Availability>

Linux Professional Institute LPIC-3 Enterprise Virtualization and High Availability

The LPIC-3 certification is the culmination of the multi-level professional certification program of the Linux Professional Institute (LPI). LPIC-3 is designed for the enterprise-level Linux professional and represents the highest level of professional, distribution-neutral Linux certification within the industry. Three separate LPIC-3 specialty certifications are available. Passing any one of the three exams will grant the LPIC-3 certification for that specialty.

The LPIC-3 Enterprise Virtualization and High Availability certification covers the administration of Linux systems enterprise-wide with an emphasis on Virtualization & High Availability.

Bài thi của khóa học được dựa trên những chủ để chính thức từLinux Professional Institute
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Nâng cao

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Linux Professional Institute LPIC-3 Enterprise Virtualization and High Availability Exam
60 câu hỏi/01:30:00

Chủ đề

330.1 Virtualization Concepts and Theory

Chủ đề

330.2 Xen

Chủ đề

330.3 KVM

Chủ đề

330.4 Other Virtualization Solutions

Chủ đề

330.5 Libvirt and Related Tools

Chủ đề

330.6 Cloud Management Tools

Chủ đề

334.1 High Availability Concepts and Theory

Chủ đề

334.2 Load Balanced Clusters

Chủ đề

334.3 Failover Clusters

Chủ đề

334.4 High Availability in Enterprise Linux Distributions

Chủ đề

335.1 DRBD / cLVM

Chủ đề

335.2 Clustered File Systems

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 60 Câu Hỏi

Lượt xem

2.8K

Số lượng học viên

54

Học viên có chứng chỉ

0

Tổng số bài thi

0

Tổng số câu hỏi

0

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 1