new
Trang chủ>Khóa Học>Machine Learning Basic>

Machine Learning Basic

Khóa học bao gồm các kiến thức cơ bản của Học máy như học có giám sát, học không giám sát và chi tiết của một số thuật toán nổi tiếng như SVM, Random Forest, Naive Bayes. Đây là một nguồn tài liệu tuyệt vời để bạn kiểm tra lại kiến thức của mình về lĩnh vực này.

Nội dung bài test

  • Regressions
  • Clustering and Nearest Neighbor
  • Naive Bayes
  • Random Forest
  • Neural Networks
  • Support Vector Machine (SVM)
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Machine Learning Basic
40 câu hỏi/01:00:00

Chủ đề

Introduction to Python and Machine Learning

Chủ đề

Regressions

Chủ đề

Clustering & Nearest Neighbor

Chủ đề

Naive Bayes

Chủ đề

Random Forest

Chủ đề

Neural Networks

Chủ đề

Support Vector Machine

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:00:00

Bài thi

1 Bài Thi - 40 Câu Hỏi

Lượt xem

8.5K

Số lượng học viên

798

Học viên có chứng chỉ

78

Tổng số bài thi

785

Tổng số câu hỏi

272

Tài liệu tham khảo

7

Thành viên đóng góp 10