new
Trang chủ>Khóa Học>Mạng máy tính>

Mạng máy tính

Chúng ta đang sống trong một thế giới kết nối. Thông tin đang được sinh ra liên tục, trao đổi và được tìm kiếm mọi lúc mọi nơi. Thế giới hiện nay hầu hết con người và các đồ vật đều được kết nối với nhau thông qua những cách khác nhau. Điều đó càng được thể hiện rõ hơn trong khóa học "Mạng máy tính".

Mạng máy tính là một hệ thống kết nối nhiều máy tính độc lập nhằm chia sẻ thông tin (dữ liệu) và tài nguyên. Việc tích hợp máy tính và các thiết bị khác nhau cho phép người dùng có thể giao tiếp một cách dễ dàng hơn. Kết nối mạng trong mạng máy tính có thể được thiết lập bằng cáp hoặc phương tiện không dây.

Khóa học này sẽ cùng bạn từng bước khám phá các nguyên tắc cơ bản, từ đó giúp bạn làm chủ những giá trị cốt lõi trong mạng máy tính.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Mạng máy tính
50 câu hỏi/01:30:00

Chủ đề

Computer network introduction

Chủ đề

OSI model

Chủ đề

Security & Physical Layer

Chủ đề

Application Layer

Chủ đề

Transport Layer

Chủ đề

Frame Relay

Chủ đề

TCP/IP Protocol Suite

Chủ đề

Networking

Chủ đề

Network Layer

Chủ đề

Wireless LAN’s - Electronic Mail and File Transfer

Chủ đề

Point to Point Protocol & Error Detection

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

3.5K

Số lượng học viên

356

Học viên có chứng chỉ

79

Tổng số bài thi

452

Tổng số câu hỏi

1456

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 1