new
Trang chủ>Khóa Học>Ngôn ngữ lập trình C++ (Nâng cao)>

Ngôn ngữ lập trình C++ (Nâng cao)

Không chỉ ứng dụng trong Lập trình thi đấu, C++ còn được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác như Lập trình nhúng hay Lập trình game,...Chính vì vậy, ngôn ngữ C++ liên tục được nhà phát hành cập nhật các phiên bản mới với những tính năng mới hàng năm. Trong khóa học này, Viblo muốn đem đến cho độc giả những kiến thức nâng cao của ngôn ngữ C++, gần gũi hơn với các dự án thực tế, giúp độc giả hiểu sâu về ngôn ngữ C++ để áp dụng trong công việc hàng ngày.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Nâng cao

Cập nhật lần cuối vào 12/2023

Danh sách bài thi

Ngôn ngữ lập trình C++ (Nâng cao)
50 câu hỏi/01:30:00

Chủ đề

Basic OOPs concepts

Chủ đề

Source Files, Class & Operators Overloading

Chủ đề

Constructor & Destructor

Chủ đề

C++ Functions & Namespace

Chủ đề

C++ Derived Class, C++ Templates & Exception Handling

Chủ đề

Class Hierarchies, Inheritance, Abstract Class, Library & Containers

Chủ đề

Algorithms, Objects & Iterators in C++

Chủ đề

Advance C++

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

3.5K

Số lượng học viên

225

Học viên có chứng chỉ

20

Tổng số bài thi

263

Tổng số câu hỏi

2420

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 2