new
Trang chủ>Khóa Học>Ngôn ngữ lập trình Java (Cơ bản)>

Ngôn ngữ lập trình Java (Cơ bản)

Java là một ngôn ngữ lập trình tuyệt vời. Nó giúp cho việc viết mã, biên dịch và gỡ lỗi trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra giúp tạo các đoạn mã có thể sử dụng lại và các chương trình mô-đun. Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, dựa trên các lớp và được thiết kế ít phụ thuộc nhất có thể vào quá trình triển khai.

Khóa học này sẽ cùng bạn từng bước khám phá các nguyên tắc cơ bản, từ đó giúp bạn làm chủ những giá trị cốt lõi trong ngôn ngữ lập trình Java.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Ngôn ngữ lập trình Java (Cơ bản)
50 câu hỏi/01:00:00

Chủ đề

Java Data Types, Variables and Arrays

Chủ đề

Java Operators and Control Statements

Chủ đề

Java Environment & OOPS Concepts

Chủ đề

Java Classes and Methods

Chủ đề

Java Inheritance

Chủ đề

String Handling in Java

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:00:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

5.5K

Số lượng học viên

790

Học viên có chứng chỉ

172

Tổng số bài thi

1471

Tổng số câu hỏi

805

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 2