new
Trang chủ>Khóa Học>Ngôn ngữ lập trình Java (Nâng cao)>

Ngôn ngữ lập trình Java (Nâng cao)

Java là một ngôn ngữ lập trình tuyệt vời. Nó giúp cho việc viết mã, biên dịch và gỡ lỗi trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra giúp tạo các đoạn mã có thể sử dụng lại và các chương trình mô-đun. Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, dựa trên các lớp và được thiết kế ít phụ thuộc nhất có thể vào quá trình triển khai.

Tiếp nối khóa ngôn ngữ lập trình Java cơ bản, khóa học này sẽ cùng bạn từng bước khám phá các nguyên tắc cơ bản, từ đó giúp bạn làm chủ những giá trị cốt lõi trong ngôn ngữ lập trình Java.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Nâng cao

Cập nhật lần cuối vào 11/2022

Danh sách bài thi

Ngôn ngữ lập trình Java (Nâng cao)
50 câu hỏi/01:30:00

Chủ đề

Exploring java.lang & java.io

Chủ đề

Java Serialization & Networking

Chủ đề

java.util – Collections Framework

Chủ đề

Java Multithreading

Chủ đề

Java Regular Expressions

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

8.6K

Số lượng học viên

737

Học viên có chứng chỉ

31

Tổng số bài thi

935

Tổng số câu hỏi

803

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 1