new
Trang chủ>Khóa Học>Ngôn ngữ lập trình R>

Ngôn ngữ lập trình R

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 3/2024

Danh sách bài thi

Ngôn ngữ lập trình R
50 câu hỏi/01:30:00

Chủ đề

History, Overview and Getting Started

Chủ đề

Nuts and Bolts and Getting Data In and Out

Chủ đề

R – Data Storage, Formats, Objects and Operations

Chủ đề

Control Structures, Functions, Scoping Rules, Loop Functions and Debugging

Chủ đề

Profiling, Simulation and Data Analysis

Chủ đề

Commands, Packages, Visualizing Data and Linear Regression

Chủ đề

Distributions, Graphics & Neural Networks

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

2K

Số lượng học viên

95

Học viên có chứng chỉ

24

Tổng số bài thi

98

Tổng số câu hỏi

1562

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 1