new
Trang chủ>Khóa Học>Nguyên lý hệ điều hành>

Nguyên lý hệ điều hành

Hệ điều hành là một phần mềm hệ thống chịu trách nhiệm điều khiển hầu hết các hoạt động diễn ra trong máy tính đó và đồng thời cung cấp cả môi trường để cho các phần mềm khác hoạt động. Hiểu và nắm được các kiến thức cơ bản về hệ điều hành có thể giúp bạn có nền tảng vững chắc hơn trong lĩnh vực khoa học máy tính nói chung. Khóa học này sẽ kiểm tra các kiến thức cơ bản của bạn về hệ điều hành với một số nội dung chính như:

  • Tổng quan về hệ điều hành
  • Quản lý tiến trình
  • Quản lý bộ nhớ
  • Các hệ thống vào/ra
  • Hệ thống file
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Bài kiểm tra số 1
40 câu hỏi/01:00:00

Chủ đề

Overview of OS

Chủ đề

Processes

Chủ đề

Memory Management

Chủ đề

I/O Systems

Chủ đề

File Systems and their Implementation

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:00:00

Bài thi

1 Bài Thi - 40 Câu Hỏi

Lượt xem

3.6K

Số lượng học viên

316

Học viên có chứng chỉ

80

Tổng số bài thi

622

Tổng số câu hỏi

458

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 2