new
Trang chủ>Khóa Học>PHP for Web Developers>

PHP for Web Developers

PHP for Web Developers

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

PHP for Web Developers Exam
70 câu hỏi/00:40:00

Chủ đề

Basic Concepts

Chủ đề

Object-Oriented Concepts Basic

Chủ đề

Object-Oriented Concepts Advanced

Chủ đề

Functions

Chủ đề

Arrays

Chủ đề

Strings and Regular Expressions

Chủ đề

Date and Time

Chủ đề

File Manipulation

Chủ đề

Web-related features

Chủ đề

Database (SQL) related features

Chủ đề

Security

Chủ đề

Error Handling

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:40:00

Bài thi

1 Bài Thi - 70 Câu Hỏi

Lượt xem

4.5K

Số lượng học viên

642

Học viên có chứng chỉ

49

Tổng số bài thi

784

Tổng số câu hỏi

877

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 18