new
Trang chủ>Khóa Học>PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)>

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Trung cấp

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Exam 1
120 câu hỏi/03:00:00

Chủ đề

Agile Principles and Mindset

Chủ đề

Value-driven Delivery

Chủ đề

Stakeholder Engagement

Chủ đề

Team Performance

Chủ đề

Adaptive Planning

Chủ đề

Problem Detection and Resolution

Chủ đề

Continuous Improvement (Product, Process, People)

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

03:00:00

Bài thi

1 Bài Thi - 120 Câu Hỏi

Lượt xem

2.1K

Số lượng học viên

156

Học viên có chứng chỉ

2

Tổng số bài thi

130

Tổng số câu hỏi

420

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 1