new
Trang chủ>Khóa Học>Professional Scrum Master I (PSM-I)>

Professional Scrum Master I (PSM-I)

The Professional Scrum Master level I (PSM-1) is the standard certification to prove your knowledge and understand of Scrum and the role of the Scrum Master.

by passing the assessment, you will receive the PSM I Certification to demonstrate your fundamental level of Scrum mastery.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Professional Scrum Master I (PSM-I) Trial Exam
40 câu hỏi/00:30:00

Chủ đề

Scrum and Agile

Chủ đề

Scrum Theory

Chủ đề

Scrum Values

Chủ đề

Scrum Team

Chủ đề

Scrum Events

Chủ đề

Scrum Artifacts

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 40 Câu Hỏi

Lượt xem

3.1K

Số lượng học viên

339

Học viên có chứng chỉ

49

Tổng số bài thi

505

Tổng số câu hỏi

106

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 1