new
Trang chủ>Khóa Học>Project Management Professional (PMP)>

Project Management Professional (PMP)

Project Management Professional (PMP) is an internationally recognized professional designation offered by the Project Management Institute. As of 31 July 2020, there are 1,036,367 active PMP certified individuals and 314 chartered chapters across 214 countries and territories worldwide.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Nâng cao

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Mock test 1
180 câu hỏi/03:50:00

Chủ đề

People

Chủ đề

Process

Chủ đề

Business Environment

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

03:50:00

Bài thi

1 Bài Thi - 180 Câu Hỏi

Lượt xem

3.6K

Số lượng học viên

169

Học viên có chứng chỉ

2

Tổng số bài thi

194

Tổng số câu hỏi

1767

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 1