new
Trang chủ>Khóa Học>Python Essentials>

Python Essentials

Python là một ngôn ngữ lập trình đa mục đích phổ biến. Nó có thể được sử dụng trong phát triển web / phần mềm, học máy, ứng dụng khoa học và nhiều lĩnh vực khác. Python có cú pháp đơn giản, dễ sử dụng cho người mới học. Điều này làm cho Python trở thành một ngôn ngữ tuyệt vời để học cho người mới bắt đầu và cả chuyên gia.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Python Essentials Exam
70 câu hỏi/00:35:00

Chủ đề

Basic Concepts

Chủ đề

Data Types

Chủ đề

Objects

Chủ đề

Functions

Chủ đề

Object-oriented concepts

Chủ đề

Modules

Chủ đề

Input and Output

Chủ đề

Multithreading

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:35:00

Bài thi

1 Bài Thi - 70 Câu Hỏi

Lượt xem

6.1K

Số lượng học viên

747

Học viên có chứng chỉ

101

Tổng số bài thi

944

Tổng số câu hỏi

625

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 10