Trang chủ>Khóa Học>Python Essentials>

Python Essentials

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 3/2022

Danh sách bài thi

Python Essentials Exam
70 câu hỏi/00:35:00

Chủ đề

Basic Concepts

Chủ đề

Data Types

Chủ đề

Objects

Chủ đề

Functions

Chủ đề

Object-oriented concepts

Chủ đề

Modules

Chủ đề

Input and Output

Chủ đề

Multithreading

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:35:00

Bài thi

1 Bài Thi - 70 Câu Hỏi

Lượt xem

1.4K

Số lượng học viên

105

Học viên có chứng chỉ

0

Tổng số bài thi

0

Tổng số câu hỏi

501

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 5