new
Trang chủ>Khóa Học>Quorum Basic>

Quorum Basic

Bài thi của khóa học được dựa trên những chủ để chính thức từSun*Blockchain Team
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Trung cấp

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Quorum Basic Exam
30 câu hỏi/00:20:00

Chủ đề

Introduction

Chủ đề

Transactions

Chủ đề

Privacy Manager

Chủ đề

Develop Dapp

Chủ đề

ZSL

Chủ đề

Quorum Network

Chủ đề

Transaction Manager

Chủ đề

Contract

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:20:00

Bài thi

1 Bài Thi - 30 Câu Hỏi

Lượt xem

2.3K

Số lượng học viên

3

Học viên có chứng chỉ

1

Tổng số bài thi

3

Tổng số câu hỏi

99

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 2