Trang chủ>Khóa Học>React.js Essentitals>

React.js Essentitals

React is a declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces. It lets you compose complex UIs from small and isolated pieces of code called “components”.

Bài thi của khóa học được dựa trên những chủ để chính thức từAdmin
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 9/2020

Danh sách bài thi

Exam 1: React core concepts
40 câu hỏi/00:30:00

Chủ đề

Getting Started

Chủ đề

Main Concepts

Chủ đề

Advance concept

Chủ đề

React Hook

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 40 Câu Hỏi

Lượt xem

1.6K

Số lượng học viên

289

Học viên có chứng chỉ

81

Tổng số bài thi

510

Tổng số câu hỏi

109

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 12