Trang chủ>Khóa Học>React.js Essentitals>

React.js Essentitals

ReactJS is one of the most famous JavaScript library for building user interfaces. It’s fast, scalable, flexible, powerful, and has a robust developer community that’s rapidly growing.

Bài thi của khóa học được dựa trên những chủ để chính thức từAdmin
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 9/2020

Danh sách bài thi

React Core Concepts
40 câu hỏi/00:30:00

Chủ đề

Getting Started

Chủ đề

Main Concepts

Chủ đề

Advance concept

Chủ đề

React Hook

Thumbnail

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 40 Câu Hỏi

Lượt xem

3.7K

Số lượng học viên

579

Học viên có chứng chỉ

104

Tổng số bài thi

1027

Tổng số câu hỏi

256

Tài liệu tham khảo

13

Thành viên đóng góp 11