new
Trang chủ>Khóa Học>React.js Essentitals>

React.js Essentitals

ReactJS is one of the most famous JavaScript library for building user interfaces. It’s fast, scalable, flexible, powerful, and has a robust developer community that’s rapidly growing.

Bài thi của khóa học được dựa trên những chủ để chính thức từAdmin
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 2/2023

Danh sách bài thi

React Core Concepts
40 câu hỏi/00:30:00

Chủ đề

Getting Started

Chủ đề

Main Concepts

Chủ đề

Advance concept

Chủ đề

React Hook

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 40 Câu Hỏi

Lượt xem

13.1K

Số lượng học viên

1393

Học viên có chứng chỉ

287

Tổng số bài thi

3069

Tổng số câu hỏi

277

Tài liệu tham khảo

13

Thành viên đóng góp 14