new
Trang chủ>Khóa Học>Ruby Association Certified Ruby Programmer Gold (Ruby gold)>

Ruby Association Certified Ruby Programmer Gold (Ruby gold)

Kỳ thi Lập trình viên Ruby được Hiệp hội Ruby chứng nhận dành cho các kỹ sư thiết kế, phát triển và/hoặc vận hành các hệ thống dựa trên Ruby, các chuyên gia tư vấn đưa ra các đề xuất về hệ thống dựa trên Ruby và các giảng viên dạy Ruby. Những người vượt qua được công nhận về kỹ năng của họ với tư cách là kỹ sư Ruby và có khả năng phát triển hệ thống bằng Ruby ở mức độ cao. Những người vượt qua kỳ thi được Hiệp hội Ruby chứng nhận là Lập trình viên Ruby.

Có 2 cấp độ chứng nhận: Bạc và Vàng.

Ruby Association Certified Ruby Programmer Gold phiên bản 3 là chứng nhận việc am hiểu sâu hơn về các chủ đề được đề cập trong chứng chỉ Silver (cú pháp, lập trình hướng đối tượng, thư viện nhúng, môi trường vận hành, v.v.) bên cạnh kiến ​​thức về thư viện Ruby tiêu chuẩn và kiến ​​thức liên quan đến các lớp và đối tượng cần thiết cho thiết kế ứng dụng Ruby.

Kỳ thi chứng chỉ Ruby được sửa đổi thành Ruby 3 vào tháng 10 năm 2022.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Nâng cao

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Ruby Association Certified Ruby Programmer Gold version 3
50 câu hỏi/01:30:00

Chủ đề

Ruby Version 3.1.x

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

3.5K

Số lượng học viên

148

Học viên có chứng chỉ

12

Tổng số bài thi

247

Tổng số câu hỏi

110

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 2