new
Trang chủ>Khóa Học>Secure Coding Training>

Secure Coding Training

Secure coding is the practice of developing computer software in a way that guards against the accidental introduction of security vulnerabilities. Defects, bugs and logic flaws are consistently the primary cause of commonly exploited software vulnerabilities.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Secure Coding Exam 01
40 câu hỏi/00:45:00

Chủ đề

Input Validation

Chủ đề

Output Encoding

Chủ đề

Authentication and Password Management

Chủ đề

Session Management

Chủ đề

Access Control

Chủ đề

Cryptographic Practices

Chủ đề

Error Handling and Logging

Chủ đề

Communication Security

Chủ đề

System Configuration

Chủ đề

Database Security

Chủ đề

File Management

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:45:00

Bài thi

1 Bài Thi - 40 Câu Hỏi

Lượt xem

5.3K

Số lượng học viên

632

Học viên có chứng chỉ

50

Tổng số bài thi

664

Tổng số câu hỏi

343

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 2