new
Trang chủ>Khóa Học>Secure Infrastructure>

Secure Infrastructure

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Docker
30 câu hỏi/00:15:00

Chủ đề

Host Configuration

Chủ đề

Docker daemon configuration

Chủ đề

Docker daemon configuration files

Chủ đề

Container Images and Build File Configuration

Chủ đề

Container Runtime Configuration

AWS
30 câu hỏi/00:15:00

Chủ đề

Identity and Access Management

Chủ đề

Logging

Chủ đề

Monitoring

Chủ đề

Networking

Nginx
30 câu hỏi/00:15:00

Chủ đề

Initial Setup

Chủ đề

Basic Configuration

Chủ đề

Logging

Chủ đề

Encryption

Chủ đề

Request Filtering and Restrictions

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:45:00

Bài thi

3 Bài Thi - 90 Câu Hỏi

Lượt xem

2.4K

Số lượng học viên

251

Học viên có chứng chỉ

0

Tổng số bài thi

256

Tổng số câu hỏi

218

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 2