new
Trang chủ>Khóa Học>Toán rời rạc 1>

Toán rời rạc 1

Toán học rời rạc là tên chung của nhiều ngành toán học có đối tượng nghiên cứu là các tập hợp rời rạc, các ngành này được tập hợp lại từ khi xuất hiện khoa học máy tính làm thành cơ sở toán học của khoa học máy tính. Nó còn được gọi là toán học dành cho máy tính.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Trung cấp

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Bài kiểm tra số 1
40 câu hỏi/01:00:00

Chủ đề

Logics

Chủ đề

Boolean algebra

Chủ đề

Counting Techniques

Chủ đề

Listing Techniques

Chủ đề

Optimal Problems

Chủ đề

Advanced Counting Techniques

Chủ đề

Existence Problems

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:00:00

Bài thi

1 Bài Thi - 40 Câu Hỏi

Lượt xem

5.3K

Số lượng học viên

390

Học viên có chứng chỉ

65

Tổng số bài thi

725

Tổng số câu hỏi

480

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 2