new
Trang chủ>Khóa Học>Toán rời rạc 2>

Toán rời rạc 2

Toán học rời rạc là tên chung của nhiều ngành toán học có đối tượng nghiên cứu là các tập hợp rời rạc, các ngành này được tập hợp lại từ khi xuất hiện khoa học máy tính làm thành cơ sở toán học của khoa học máy tính. Nó còn được gọi là toán học dành cho máy tính.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Nâng cao

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

Bài kiểm tra số 1
30 câu hỏi/01:00:00

Chủ đề

Basic knowledge about graph and tree

Chủ đề

Represent graph on computer

Chủ đề

Graph search

Chủ đề

Euler and Hamilton graph

Chủ đề

Spanning tree of a graph

Chủ đề

Shortest path in a graph

Chủ đề

Maximum flow problem

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:00:00

Bài thi

1 Bài Thi - 30 Câu Hỏi

Lượt xem

3.8K

Số lượng học viên

135

Học viên có chứng chỉ

40

Tổng số bài thi

233

Tổng số câu hỏi

456

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 2