new
Trang chủ>Khóa Học>TypeScript cơ bản>

TypeScript cơ bản

TypeScript là một ngôn ngữ lập trình được phát triển và duy trì bởi Microsoft. Nó thêm các cú pháp và tính năng mới để hỗ trợ tốt hơn cho IDE và Code Editor ưa thích của bạn để bạn có thể phát hiện các lỗi sớm hơn trước khi nó được đưa vào sản phẩm của bạn. Bài kiểm tra này bao gồm các kiến thức cơ bản liên quan đến TypeSciprt như:

  • Các kiểu dữ liệu cơ bản và nâng cao
  • Interface & Class
  • Generic & Utility types
  • Decorators
  • Namespace and modules
  • Các lệnh và cấu hình cơ bản
Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 12/2022

Danh sách bài thi

TypeScript for Beginner
40 câu hỏi/01:00:00

Chủ đề

Basic concepts

Chủ đề

Interface & Class

Chủ đề

Generics & Utility Types

Chủ đề

Decorators

Chủ đề

Namespace & Module

Chủ đề

Command & Configuration

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:00:00

Bài thi

1 Bài Thi - 40 Câu Hỏi

Lượt xem

6.5K

Số lượng học viên

826

Học viên có chứng chỉ

126

Tổng số bài thi

1156

Tổng số câu hỏi

316

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 1