new
Trang chủ>Khóa Học>Vi xử lý>

Vi xử lý

Khóa học toàn diện này sẽ đào sâu vào thế giới phức tạp của kiến trúc vi xử lý, bao gồm một loạt các chủ đề từ vi xử lý cổ điển đến các tiến bộ hiện đại. Các học viên sẽ có được sự hiểu biết sâu sắc về các khái niệm và công nghệ chủ chốt đang hình thành lĩnh vực vi xử lý.

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Cơ bản

Cập nhật lần cuối vào 4/2024

Danh sách bài thi

Vi xử lý
50 câu hỏi/01:30:00

Chủ đề

8086/88 Instruction Set and Assembler Directives

Chủ đề

Special Architectural Features and Related Programming

Chủ đề

Basic Peripherals and their Interfacing with 8086/88

Chủ đề

Special Purpose Programmable Peripheral devices and their Interfacing

Chủ đề

DMA, Floppy Disk and CRT Controllers

Chủ đề

Multimicroprocessor Systems

Chủ đề

80286-80287-A Microprocessor with Memory Management and Protection

Chủ đề

32-bit Processors-80386, 80387 and 80486

Chủ đề

Recent Advancements in Microprocessor Architecture

Chủ đề

Pentium 4 processor

Chủ đề

RISC Architecture

Chủ đề

Microcontroller 8051

Thumbnail
Hãy đăng nhập để làm bài thi

Nội dung khóa học:

Thời gian

01:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 50 Câu Hỏi

Lượt xem

1.3K

Số lượng học viên

94

Học viên có chứng chỉ

10

Tổng số bài thi

88

Tổng số câu hỏi

1999

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 2