Trang chủ>Khóa Học>Vue.js Advance>

Vue.js Advance

Ghi chú:Bạn có thể yêu cầu thay đổi nội dung của khóa học này
Nâng cao

Cập nhật lần cuối vào 1/2021

Danh sách bài thi

Advance Vuejs & Nuxt.js
40 câu hỏi/00:30:00

Chủ đề

Vuex

Chủ đề

Vue Routing

Chủ đề

Nuxt.js

Thumbnail

Nội dung khóa học:

Thời gian

00:30:00

Bài thi

1 Bài Thi - 40 Câu Hỏi

Lượt xem

723

Số lượng học viên

61

Học viên có chứng chỉ

0

Tổng số bài thi

0

Tổng số câu hỏi

150

Tài liệu tham khảo

0

Thành viên đóng góp 10