Trang chủ>Đóng Góp>

TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÓNG GÓP

Thứ hạng đóng góp của bạn sẽ được cải thiện mỗi khi bạn xây dựng câu hỏi và được chấp nhận hay công khai câu hỏi đó. Hay đóng góp câu hỏi để trở thành người đóng góp hàng đầu

Người đóng góp hàng đầu
#
Người đóng góp
Điểm đóng góp
Câu hỏi được chấp nhận
Câu hỏi công khai
Nội dung đóng góp
1
Dao Quang Huy
1051
0
203
0
2
Ngo Van Thien
459
0
79
0
3
Nguyen Xuan Chien
256
0
64
0
4
Minh Hoàng
252
57
6
0
5
Bùi Huy Hoàng
236
0
59
0
6
Dao Thai Son
92
0
0
0
7
Thanh Thư
76
19
0
0
8
WheeBoo
64
16
0
0
9
Chúi
31
0
0
0
10
Cao Quý Đăng
8
0
2
0
Bạn không biết bắt đầu từ đâu ?
Hãy xem lộ trình hướng dẫn ngay dưới đây